Jenter og Data sin hjemmeside
Om Landsbyen Jenter og Data Gruppeoversikt PDF. Felles fagrapport for Landsbyen Jenter og Data Forum for Jenter og Data Presentasjoner

Om landsbyen

Denne hjemmesiden er utviklet for å dokumentere arbeidet i Landsby 14 på Eksperter I Team ved NTNU våren 2006: Jenter og Data - en kortvarig forlovelse?
Landsbyens oppgave ble dermed å gjøre en evaluering av Jenter og Data.

Landsbyen har en bred tverrfaglig sammensetning, og fordelingen mellom jenter og gutter er omtrent lik. I tillegg til å jobbe sammen tverrfaglig i grupper, har vi også måtte forholde oss til de andre gruppene, siden vi skulle levere en felles fagrapport for hele landsbyen og ikke bare for vår egen gruppe. Dette har naturligvis vakt en ekstra interesse for hva de andre gruppene jobber med og hvor langt de har kommet i prosessen. I tillegg har det nok vært en ekstra forpliktelse som for mange har ført til at man har lagt ned litt ekstra arbeid i det som er gjort. For å lette samarbeidet mellom gruppene, valgte vi derfor å etablere et landsbyråd, bestående av en representant fra hver gruppe, som skulle ha det overordnede ansvaret for fremdriften i rapporten og for ferdigstillingen.
Av problemstillingene som gruppene har valgt, ser man at de utfyller hverandre. Vi har gjort en vurdering av Jenter og Datas målsettinger og suksesskriterier, sett på rekrutteringsmaterialet, både tidligere og nå, og sett på prosjektets sponsorbedrifter.
Hele rapporten kan du lese her .